PID-Regler und Thermostate

Filtern
16,31 €
520,83 €
Digitální PID regulátor MF 108 - 802 slouží k přesnému a efektivnímu řízení a regulaci nejen průmyslových systémů, ale také běžných domácích zařízení jako jsou kotle, klimatizace, čerpadla a další podobné stroje a zařízení sloužící k vytápění, chlazení, ohřevu, či čerpání vody. Princip PID regulátoru spočívá ve využití tří různých složek – proporcionální, integrační a derivační – k dosažení co nejlepšího a stabilního řízení. Díky automatickému ladění na optimální hodnotu v daných podmínkách dosáhneme PID regulátorem nejefektivnější regulaci s vysokou přesností bez větších odchylek. Hodnoty pro složky P, I a D lze nastavit manuálně, ale ve většině případů, a to především v domácích podmínkách bude nejlepší svěřit korekci jednotlivých složek automatice regulátoru, která díky funkci "Autotuning" dokáže s vysokou přesností a spolehlivostí nastavit optimální hodnoty tak, aby regulace byla co nejefektivnější.   PID regulátor vyžaduje pro svou funkci zadání vstupní hodnoty (například požadovaná teplota v místnosti), vstup pro zpětnou vazbu (při regulaci teploty to bude teplotní čidlo) a ovládání výstupu (relé, SSR, apod.) pro spínání topení. Automatika se pak postará o správné naladění a nastavení systému tak, aby bylo ovládání topení co nejefektivnější a teplota v místnosti byla udržována bez citelných odchylek.  Model MF108-802 v kompaktním šedém šasi je určen pro instalaci do racku či přístrojového panelu. Proti jiným nabízeným modelům je tento vybaven velkým a jasným displejem, který je velmi dobře viditelný i z větší vzdálenosti. Pro připojení napájení (AC85-265V 50/60Hz) vstupních i výstupních prvků je na zadní straně regulátoru připravena klasická šroubovací svorkovnice. Regulátor dovoluje manuální nastavení všech prvků (P, I, D), lze však zvolit také automatické ladění pomocí funkce Autotuning. Tuto funkci využijí zejména méně zkušení uživatelé, kteří nemají zkušenosti s manuálním nastavováním PID regulátorů. Jako vstup lze zapojit vícero typů teplotních čidel, nebo lineární napěťové prvky pro měření tlaku, průtoku apod. Regulátor je navíc vybaven i dvěma alarmy Lo/Hi pro upozornění na naměřené pod/nad limitní hodnoty.  V naší nabídce naleznete tři PID regulátory MF108-802, které se odlišují pouze ovládáním výstupu. Skladové číslo Model Výstup 104640 PID regulátor MF108-802-VN pro SSR relé 104641 PID regulátor MF108-802-6N 0-10VDC 104642 PID regulátor MF108-802-MN relé 5A/250VAC Balení: PID regulátor, plastová aretační spona
120,00 € / St. 100,00 € ohne MwSt
vorrätig2-5 St.
Code:
104642
Digitální PID regulátor MF 108 - 802 slouží k přesnému a efektivnímu řízení a regulaci nejen průmyslových systémů, ale také běžných domácích zařízení jako jsou kotle, klimatizace, čerpadla a další podobné stroje a zařízení sloužící k vytápění, chlazení, ohřevu, či čerpání vody. Princip PID regulátoru spočívá ve využití tří různých složek – proporcionální, integrační a derivační – k dosažení co nejlepšího a stabilního řízení. Díky automatickému ladění na optimální hodnotu v daných podmínkách dosáhneme PID regulátorem nejefektivnější regulaci s vysokou přesností bez větších odchylek. Hodnoty pro složky P, I a D lze nastavit manuálně, ale ve většině případů, a to především v domácích podmínkách bude nejlepší svěřit korekci jednotlivých složek automatice regulátoru, která díky funkci "Autotuning" dokáže s vysokou přesností a spolehlivostí nastavit optimální hodnoty tak, aby regulace byla co nejefektivnější.   PID regulátor vyžaduje pro svou funkci zadání vstupní hodnoty (například požadovaná teplota v místnosti), vstup pro zpětnou vazbu (při regulaci teploty to bude teplotní čidlo) a ovládání výstupu (relé, SSR, apod.) pro spínání topení. Automatika se pak postará o správné naladění a nastavení systému tak, aby bylo ovládání topení co nejefektivnější a teplota v místnosti byla udržována bez citelných odchylek.  Model MF108-802 v kompaktním šedém šasi je určen pro instalaci do racku či přístrojového panelu. Proti jiným nabízeným modelům je tento vybaven velkým a jasným displejem, který je velmi dobře viditelný i z větší vzdálenosti. Pro připojení napájení (AC85-265V 50/60Hz) vstupních i výstupních prvků je na zadní straně regulátoru připravena klasická šroubovací svorkovnice. Regulátor dovoluje manuální nastavení všech prvků (P, I, D), lze však zvolit také automatické ladění pomocí funkce Autotuning. Tuto funkci využijí zejména méně zkušení uživatelé, kteří nemají zkušenosti s manuálním nastavováním PID regulátorů. Jako vstup lze zapojit vícero typů teplotních čidel, nebo lineární napěťové prvky pro měření tlaku, průtoku apod. Regulátor je navíc vybaven i dvěma alarmy Lo/Hi pro upozornění na naměřené pod/nad limitní hodnoty.  V naší nabídce naleznete tři PID regulátory MF108-802, které se odlišují pouze ovládáním výstupu. Skladové číslo Model Výstup 104640 PID regulátor MF108-802-VN pro SSR relé 104641 PID regulátor MF108-802-6N 0-10VDC 104642 PID regulátor MF108-802-MN relé 5A/250VAC Balení: PID regulátor, plastová aretační spona
120,00 € / St. 100,00 € ohne MwSt
vorrätig1 St.
Code:
104641
Der digitale PID-Regler MF 108 - 802 wird zur präzisen und effizienten Steuerung und Regelung nicht nur von Industrieanlagen, sondern auch von gewöhnlichen Haushaltsgeräten wie Heizkesseln, Klimaanlagen, Pumpen und anderen ähnlichen Maschinen und Geräten zum Heizen, Kühlen, Erwärmen oder Pumpen von Wasser verwendet . Das Prinzip eines PID-Reglers besteht darin, drei verschiedene Komponenten - proportional, integrativ und derivativ - zu verwenden, um die beste und stabilste Regelung zu erreichen. Durch die automatische Einstellung auf den optimalen Wert unter den gegebenen Bedingungen erreicht der PID-Regler die effizienteste Regelung mit hoher Genauigkeit ohne größere Abweichungen. Die Werte für den P-, I- und D-Anteil können manuell eingestellt werden, aber in den meisten Fällen, insbesondere unter häuslichen Bedingungen, ist es am besten, die Korrektur der einzelnen Anteile der Reglerautomatik anzuvertrauen, die dank der Funktion "Autotuning" die optimalen Werte mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit einstellen kann, so dass die Regelung so effizient wie möglich ist. Der PID-Regler benötigt für seine Funktion einen Eingangswert (z.B. die gewünschte Raumtemperatur), einen Rückführungseingang (bei der Temperaturregelung wird dies ein Temperaturfühler sein) und eine Ausgangssteuerung (Relais, SSR, etc.) zum Schalten der Heizung. Die Automatisierung sorgt dann für die richtige Abstimmung und Einstellung des Systems, so dass die Heizungsregelung so effizient wie möglich ist und die Raumtemperatur ohne merkliche Abweichungen gehalten wird. DasModell MF108-802 in einem kompakten grauen Gehäuse ist für den Einbau im Rack oder im Armaturenbrett vorgesehen. Im Vergleich zu anderen angebotenen Modellen verfügt es über ein großes und helles Display, das auch aus der Ferne gut sichtbar ist. Auf der Rückseite des Controllers befindet sich eine klassische Schraubklemmleiste für den Anschluss der Stromversorgung (AC85-265V 50/60Hz) sowie der Eingangs- und Ausgangselemente. Der Regler ermöglicht die manuelle Einstellung aller Elemente (P, I, D), aber auch die automatische Abstimmung kann über die Autotuning-Funktion gewählt werden. Diese Funktion wird vor allem von weniger erfahrenen Benutzern genutzt, die keine Erfahrung mit der manuellen Einstellung von PID-Reglern haben. Als Eingang können verschiedene Arten von Temperatursensoren oder lineare Spannungselemente für Druck, Durchfluss usw. angeschlossen werden. Der Regler ist außerdem mit zwei Lo/Hi-Alarmen zur Warnung vor gemessenen Unter- bzw. Überschreitungen von Grenzwerten ausgestattet. In unserem Angebot finden Sie drei PID-Regler MF108-802, die sich nur in der Ausgangsregelung unterscheiden Lagernummer Modell Ausgang 104640 PID-Regler MF108-802-VN für SSR-Relais 104641 PID-Regler MF108-802-6N 0-10VDC 104642 PID-Regler MF108-802-MN 5A/250VAC Relais Verpackung: PID-Regler, Kunststoff-Verschlussklemme
120,00 € / St. 100,00 € ohne MwSt
vorrätig1 St.
Code:
104640
Programmierbarer 12-Kanal-PID-Regler mit 230V/3A-Ausgangsrelais zur Steuerung und Automatisierung. Der PID-Regler ist ein stetiger Regler, der aus einem Proportional-, einem Integrations- und einem Differenzialteil besteht. In Kontrollsystemen wird sie vor der kontrollierten Strecke platziert. Der Regler erhält die Regelabweichung und gibt die Stellgröße ( EIN/AUS ) aus. Es ist für die Steuerung von Industrieanlagen und die Steuerung/Automatisierung von Heizöfen, Lötanlagen und anderen wärmeabhängigen Maschinen konzipiert. Mit dem Regler lässt sich die Temperatur von bis zuzwölf verschiedenen Gerätenoder Heizelementen sehr präzise steuern. Der Regler arbeitet nach dem Prinzip des Schaltens des Ausgangs mit der Rückmeldung eines Temperaturfühlers. Alle Konstanten und Parameter können für eine optimale Temperaturregelung und Schaltung eingestellt und abgestimmt werden. Der PID-Regler ist wesentlich genauer als jede Thermostatlösung. Der 12-Kanal-Controller mit roten LED-Anzeigen ist für den Einbau in die Gerätetafel vorgesehen. Der PID-Regler ist mit 12 Eingängen für PT100-Temperaturfühler und 12 Relaisausgängen 230V/3A AC. zur Gerätesteuerung ausgestattet. SC, P, I, d, At, Hy. Kompatible Temperatursensoren Einstellungsmöglichkeiten: SC - Fehlerkorrektur P - proportionale Beziehung I - Integralzeit d - Differenzenverhältnis At - Autotune Hy- Hysterese Einstellung Verpackungsinhalt:PID-Regler
516,52 € / St. 430,43 € ohne MwSt
vorrätig2-5 St.
Code:
104263
Zwölfkanaliger programmierbarer PID-Regler mit 12V/20mA-Steuerung für acht SSR-Relais zur Steuerung und Automatisierung. Der PID-Regler ist ein stetiger Regler, der aus einem Proportional-, einem Integrations- und einem Differenzialteil besteht. In Kontrollsystemen wird sie vor der kontrollierten Strecke platziert. Die Regelabweichung wird dem Regler zugeführt und die Stellgröße ( EIN/AUS ) wird ausgegeben. Es ist für die Steuerung von Industrieanlagen und die Steuerung/Automatisierung von Heizöfen, Lötanlagen und anderen wärmeabhängigen Maschinen konzipiert. Mit dem Regler kann die Temperatur von bis zu zwölfverschiedenen Gerätenoder Heizelementen sehr genau geregelt werden. Der Regler arbeitet nach dem Prinzip des Schaltens des Ausgangs mit der Rückmeldung eines Temperaturfühlers. Alle Konstanten und Parameter können für eine optimale Temperaturregelung und Schaltung eingestellt und abgestimmt werden. Der PID-Regler ist wesentlich genauer als jede Thermostatlösung. Der 12-Kanal-Controller mit roten LED-Anzeigen ist für den Einbau in die Gerätetafel vorgesehen. Der PID-Regler verfügt über 12 Eingänge für PT100-Temperatursensoren und einen 12V/20mA-Spannungsausgang zur Steuerung von 12 SSR-Relais. Alle erforderlichen Parameter können im Menü des Reglers eingestellt werden: SC, P, I, d, At, Hy. Kompatible Temperatursensoren Einstellungsmöglichkeiten: SC - Fehlerkorrektur P - proportionale Beziehung I - Integralzeit d - Differenzenverhältnis At - Autotune Hy- Hysterese Einstellung Verpackungsinhalt:PID-Regler
506,09 € / St. 421,74 € ohne MwSt
vorrätig1 St.
Code:
104243
Die universelle digitale Zeitschaltuhr 0,01sec - 999min ist so konzipiert, dass sie das angeschlossene Gerät in genau festgelegten Intervallen oder Zyklen startet. Die Auslösung erfolgt entweder durch Betätigung des Pedals, durch Drücken der grünen Taste auf der Frontplatte oder durch ein an den Pedalanschluss angeschlossenes Mastersystem. Die Zeitintervalle können in mehreren Bereichen von einer Hundertstelsekunde bis 999 Minuten eingestellt werden. Der Ausgang des Zeitschalters ist ein einzelner Relais-Überbrückungskontakt, der an den dreipoligen Ausgangsanschluss angeschlossen ist. Der Triggeranschluss (Fußpedal) ist vom Typ D15, wobei Pin 10 GND und Pin 11 die Steuerung ist, durch Verbinden dieser beiden Stifte wird ein voreingestelltes Zeitintervall oder ein Zyklus gemäß einem voreingestellten Programm ausgelöst. Es sind mehrere Programme verfügbar, von einem einfachen Timer bis hin zu zyklischen Intervallschaltungen. Anschluss für den Ausgang pin 1 - N.C. - im Ruhezustand verbunden mit dem gemeinsamen COM-Kontakt pin 2 - COM (gemeinsamer Kontakt) pin 3 - N.O. - im Ruhezustand nicht angeschlossen, bei Aktivierung des Timers an COM angeschlossen Lieferumfang: Universal-Zeitschaltuhr mit einem Bereich von 0,01 Sekunden bis 999 Minuten, Netzkabel, Reduzierstück D15.
417,39 € / St. 347,83 € ohne MwSt
vorrätig2-5 St.
Code:
103163
Programmierbarer PID-Regler mit acht Kanälen und 230V/3A-Ausgangsrelais zur Steuerung und Automatisierung. Der PID-Regler ist ein stetiger Regler, der aus einem Proportional-, einem Integrations- und einem Differenzialteil besteht. In Kontrollsystemen wird er vor der kontrollierten Strecke platziert. Die Regelabweichung wird dem Regler zugeführt und die Stellgröße ( EIN/AUS ) wird ausgegeben. Es ist für die Steuerung von Industrieanlagen und die Steuerung/Automatisierung von Heizöfen, Lötanlagen und anderen wärmeabhängigen Maschinen konzipiert. Mit dem Regler kann die Temperatur von bis zu acht verschiedenen Geräten oder Heizelementen sehr genau geregelt werden. Der Regler arbeitet nach dem Prinzip des Schaltens des Ausgangs mit der Rückmeldung eines Temperaturfühlers. Alle Konstanten und Parameter können eingestellt und angepasst werden, um eine optimale Temperaturregelung und Schaltung zu gewährleisten. Der PID-Regler ist wesentlich genauer als jede Thermostatlösung. Der Acht-Kanal-Controller mit roten LED-Anzeigen ist für den Einbau in die Gerätetafel vorgesehen. Der PID-Regler ist mit acht Temperaturfühlereingängen (K,E,S,J) und acht 230V/3A AC-Relaisausgängen zur Gerätesteuerung ausgestattet. Alle erforderlichen Parameter können im Menü des Reglers eingestellt werden. Kompatible Temperatursensoren Einstellungsmöglichkeiten: SC - Fühlerkorrektur - Voreinstellung 0 (Abgleich/Kalibrierung des Thermoelementes des Kanals) P - Proportionalitätsband - Standardwert 0 I - Integrationskomponente - Standardwert 100 d - abgeleitete Komponente - Standardwert 25 At - Autotuning - Voreinstellung 0 (0-aus, 1-ein) t - Zykluslänge in Sekunden - Standard 5 (SSR - 2-8), (Relais - 20), kürzerer Zyklus = höhere Genauigkeit = höherer Verschleiß an Relais oder Lastkontakten HY - Hysterese des Reglers in Grad Celsius - Voreinstellung 1 Sn - Definition des angeschlossenen Thermoelementes - Voreinstellung 0 (K-Zelle), zulässige Werte 0-3, 0 - K-Zelle, 1 - E-Zelle, 2 - J-Zelle, 3 - S-Zelle Add - Geräteadresse für RS485 - Voreinstellung 0 baud - Kommunikationsgeschwindigkeit für RS485 - Standardwert 9600 Cn - Kommunikation - Standardwert 0 (Kommunikation mit PC), 1 = Kommunikation mit Minidrucker Verpackungsinhalt:PID-Regler
318,26 € / St. 265,22 € ohne MwSt
vorrätig1 St.
Code:
104242
Programmierbarer PID-Regler mit acht Kanälen und 12V/20mA-Steuerung für acht SSR-Relais zur Steuerung und Automatisierung. Der PID-Regler ist ein stetiger Regler, der aus einem Proportional-, einem Integrations- und einem Differenzialteil besteht. In Kontrollsystemen wird sie vor der kontrollierten Strecke platziert. Die Regelabweichung wird dem Regler zugeführt und die Stellgröße ( EIN/AUS ) wird ausgegeben. Es ist für die Steuerung von Industrieanlagen und die Steuerung/Automatisierung von Heizöfen, Lötanlagen und anderen wärmeabhängigen Maschinen konzipiert. Mit dem Regler kann die Temperatur von bis zu acht verschiedenen Geräten oder Heizelementen sehr genau geregelt werden. Der Regler arbeitet nach dem Prinzip des Schaltens des Ausgangs mit der Rückmeldung eines Temperaturfühlers. Alle Konstanten und Parameter können eingestellt und angepasst werden, um eine optimale Temperaturregelung und Schaltung zu gewährleisten. Der PID-Regler ist wesentlich genauer als jede Thermostatlösung. Der Acht-Kanal-Controller mit roten LED-Anzeigen ist für den Einbau in die Gerätetafel vorgesehen. Der PID-Regler ist mit acht Eingängen für Temperatursensoren (K, E, S, J) und einem 12V/20mA-Spannungsausgang zur Steuerung von acht SSR-Relais ausgestattet. Alle erforderlichen Parameter können im Menü des Reglers eingestellt werden. Kompatible Temperatursensoren. Einstellungsmöglichkeiten: SC - Fühlerkorrektur - Voreinstellung 0 (Abgleich/Kalibrierung des Thermoelementes des Kanals) P - Proportionalitätsband - Standardwert 0 I - Integrationskomponente - Standardwert 100 d - abgeleitete Komponente - Standardwert 25 At - Autotuning - Voreinstellung 0 (0-aus, 1-ein) t - Zykluslänge in Sekunden - Standard 5 (SSR - 2-8), (Relais - 20), kürzerer Zyklus = höhere Genauigkeit = höherer Verschleiß an Relais oder Lastkontakten HY - Hysterese des Reglers in Grad Celsius - Voreinstellung 1 Sn - Definition des angeschlossenen Thermoelementes - Voreinstellung 0 (K-Zelle), zulässige Werte 0-3, 0 - K-Zelle, 1 - E-Zelle, 2 - J-Zelle, 3 - S-Zelle Add - Geräteadresse für RS485 - Standardwert 0 baud - Kommunikationsgeschwindigkeit für RS485 - Standardwert 9600 Cn - Kommunikation - Standardwert 0 (Kommunikation mit PC), 1 = Kommunikation mit Minidrucker Verpackungsinhalt:PID-Regler
328,70 € / St. 273,91 € ohne MwSt
vorrätig2-5 St.
Code:
104262
Programmierbarer PID-Regler mit sechs Kanälen und 12V/20mA-Steuerung für sechs SSR-Relais zur Steuerung und Automatisierung. Der PID-Regler ist ein stetiger Regler, der aus einem Proportional-, einem Integrations- und einem Differenzialteil besteht. In Kontrollsystemen wird sie vor der kontrollierten Strecke platziert. Die Regelabweichung wird dem Regler zugeführt und die Stellgröße ( EIN/AUS ) wird ausgegeben. Es ist für die Steuerung von Industrieanlagen und die Steuerung/Automatisierung von Heizöfen, Lötanlagen und anderen wärmeabhängigen Maschinen konzipiert. Mit dem Regler kann die Temperatur von bis zu sechs verschiedenen Geräten oder Heizelementen sehr präzise geregelt werden. Der Regler arbeitet nach dem Prinzip des Schaltens des Ausgangs mit der Rückmeldung eines Temperaturfühlers. Alle Konstanten und Parameter können eingestellt und angepasst werden, um eine optimale Temperaturregelung und Schaltung zu gewährleisten. Der PID-Regler ist wesentlich genauer als jede Thermostatlösung. Der Sechs-Kanal-Controller mit roten LED-Anzeigen ist für den Einbau in die Gerätetafel vorgesehen. Der PID-Regler ist mit sechs Eingängen für Temperatursensoren (K,E,S,J.) und einem 12V/20mA Spannungsausgang zur Steuerung von sechs SSR-Relais ausgestattet. Alle erforderlichen Parameter können im Menü des Reglers eingestellt werden. Kompatible Temperatursensoren:K,E,S,J. Einstellungsmöglichkeiten: SC - Fühlerkorrektur - Voreinstellung 0 (Abgleich/Kalibrierung des Thermoelementes des Kanals) P - Proportionalitätsband - Standardwert 0 I - Integrationskomponente - Standardwert 100 d - abgeleitete Komponente - Standardwert 25 At - Autotuning - Voreinstellung 0 (0-aus, 1-ein) t - Zykluslänge in Sekunden - Standard 5 (SSR - 2-8), (Relais - 20), kürzerer Zyklus = höhere Genauigkeit = höherer Verschleiß an Relais oder Lastkontakten HY - Hysterese des Reglers in Grad Celsius - Voreinstellung 1 Sn - Definition des angeschlossenen Thermoelementes - Voreinstellung 0 (K-Zelle), zulässige Werte 0-3, 0 - K-Zelle, 1 - E-Zelle, 2 - J-Zelle, 3 - S-Zelle Add - Geräteadresse für RS485 - Voreinstellung 0 baud - Kommunikationsgeschwindigkeit für RS485 - Standardwert 9600 Cn - Kommunikation - Standardwert 0 (Kommunikation mit PC), 1 = Kommunikation mit Minidrucker Verpackungsinhalt:PID-Regler
313,04 € / St. 260,87 € ohne MwSt
vorrätig2-5 St.
Code:
104261
Programmierbarer PID-Reglermit sechs Kanälen und 230V/3A-Ausgangsrelais zur Steuerung und Automatisierung. Der PID-Regler ist ein stetiger Regler, der aus einem Proportional-, einem Integrations- und einem Differenzialteil besteht. In Kontrollsystemen wird er vor der kontrollierten Strecke platziert. Der Regler erhält die Regelabweichung und gibt die Stellgröße ( EIN/AUS ) aus. Es ist für die Steuerung von Industrieanlagen und die Steuerung/Automatisierung von Heizöfen, Lötanlagen und anderen wärmeabhängigen Maschinen konzipiert. Mit dem Regler kann die Temperatur von bis zu sechs verschiedenen Geräten oder Heizelementen sehr präzise geregelt werden. Der Regler arbeitet nach dem Prinzip des Schaltens des Ausgangs mit der Rückmeldung eines Temperaturfühlers. Alle Konstanten und Parameter können eingestellt und angepasst werden, um eine optimale Temperaturregelung und Schaltung zu gewährleisten. Der PID-Regler ist wesentlich genauer als jede Thermostatlösung. Der Sechs-Kanal-Controller mit roten LED-Anzeigen ist für den Einbau in die Gerätetafel vorgesehen. Der PID-Regler ist mit sechs Eingängen für Temperaturfühler (K,E,S,J.) und sechs Relaisausgängen 230V/3A AC. zur Steuerung des Gerätes ausgestattet. Alle erforderlichen Parameter können im Menü des Reglers eingestellt werden. Kompatible Temperatursensoren. Einstellungsmöglichkeiten: SC - Fühlerkorrektur - Voreinstellung 0 (Abgleich/Kalibrierung des Thermoelementes des Kanals) P - Proportionalitätsband - Standardwert 0 I - Integrationskomponente - Standardwert 100 d - abgeleitete Komponente - Standardwert 25 At - Autotuning - Voreinstellung 0 (0-aus, 1-ein) t - Zykluslänge in Sekunden - Standard 5 (SSR - 2-8), (Relais - 20), kürzerer Zyklus = höhere Genauigkeit = höherer Verschleiß an Relais oder Lastkontakten HY - Hysterese des Reglers in Grad Celsius - Voreinstellung 1 Sn - Definition des angeschlossenen Thermoelementes - Voreinstellung 0 (K-Zelle), zulässige Werte 0-3, 0 - K-Zelle, 1 - E-Zelle, 2 - J-Zelle, 3 - S-Zelle Add - Geräteadresse für RS485 - Voreinstellung 0 baud - Kommunikationsgeschwindigkeit für RS485 - Standardwert 9600 Cn - Kommunikation - Standardwert 0 (Kommunikation mit PC), 1 = Kommunikation mit Minidrucker Verpackungsinhalt:PID-Regler
297,39 € / St. 247,83 € ohne MwSt
vorrätig2-5 St.
Code:
104241
Hydrostatischer Füllstandsmesser mit zwei Eingängen zur Kontrolle und Messung des Füllstands von nicht aggressiven Flüssigkeiten (Wasser, Öl) in drucklosen Tanks, Wannen, Wasserbehältern an Orten, an denen die Höhe der Flüssigkeit nicht visuell erfasst werden kann oder an denen eine ständige Kontrolle des genauen Füllstands erforderlich ist. Der Schalttafel-Füllstandsmesser ist mit zwei Eingängen für hydrostatische Sonden ausgestattet, die die Höhe des Wasserstandes in cm mit einer Auflösung von 0,1 cm messen. Jeder der Eingänge kann mit einem Sensor mit unterschiedlichem Messbereich ausgestattet werden, so dass zwei unterschiedliche Flüssigkeitsstände in zwei Tanks gleichzeitig und unabhängig voneinander gemessen werden können. Für jeden Sensor kann ein oberer und unterer Alarm eingestellt werden, der bei Überschreiten des eingestellten Wertes das 230V/3A-Ausgangsrelais schaltet. Die Relais können dann einen akustischen oder optischen Alarm auslösen oder beispielsweise Pumpen schalten, um den Flüssigkeitsstand in einem Tank zu regulieren. Zur Anzeige der Messwerte ist der Niveausensor mit einer LED-Anzeige und einem Bargraph ausgestattet. Das Gerät erlaubt auch die Einstellung der Hysterese und verfügt über eine integrierte Kalibriermöglichkeit, der angeschlossene Sensor muss bei der ersten Inbetriebnahme kalibriert werden. Das Modul wird mit AC 230V/50Hz mit einer Eingangsleistung von 5W versorgt. Die verdrahteten Sensoren, die Stromversorgung und die Relaisausgänge werden über eine herkömmliche Schraubklemmleiste an das Modul angeschlossen. Die Steuerung der Füllstandsanzeige erfolgt über Folientasten neben dem Bargraph. Kalibrierung des Sensors.Vor dem ersten Einsatz ist es notwendig, die genaue Tiefe zu kennen, in der der Sensor platziert werden soll, damit er vor dem ersten Einsatz überprüft und kalibriert werden kann. der Füllstandsmesser ist nur für 24V/4-20mA-Sensoren ausgelegt Der hydrostatische Füllstandssensor wird durch den aktuellen atmosphärischen Druck beeinflusst, und es kann zu leichten Messabweichungen kommen, wenn sich der Druck ändert. Der Füllstandsanzeiger ist nur für die Verwendung in drucklosen Tanks vorgesehen. Da es sich um einen Sensor handelt, der den Druck der Flüssigkeit in Abhängigkeit von der Höhe der Wassersäule misst, muss er am Boden des Tanks installiert werden. Der Sensor ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Es gibt verschiedene Arten von Füllstandsensoren in unserem Sortiment. Packungsinhalt.
255,65 € / St. 213,04 € ohne MwSt
vorrätig2-5 St.
Code:
104252
Hydrostatisches Füllstandsmessgerät - DIN-Schienenmontagesystem zur Messung und Regelung der Höhe der Wassersäule in Schächten, Tanks, Wasserbehältern an Orten, an denen die Höhe der Flüssigkeit nicht visuell erfasst werden kann oder an denen eine ständige Kontrolle des exakten Füllstands erforderlich ist. Der auf einer DIN-Schiene montierte Pegelmesser mit roter LED-Anzeige und Bargraph dient zur kontinuierlichen Messung des Pegels in cm-Einheiten mit einer Auflösung von 0,1 cm. Der Füllstandsmesser verfügt über vier Relais-Schaltausgänge 230V/3A zur Alarmeinstellung oder zum Schalten externer Geräte (Pumpe, optischer oder akustischer Alarm ...) Jeder Ausgang kann separat mit unterschiedlichem Füllstand und unterschiedlicher Hysterese eingestellt werden. So kann der Pegelmesser mit nur einem Sensor Relais bei bis zu vier verschiedenen Wasserstandshöhen schalten. Wenn alle Relais eingeschaltet und eingestellt sind, ist es zum Beispiel möglich, den Alarm bei sehr niedrigem oder hohem Wasserstand einzuschalten und gleichzeitig die Pumpe ein- und auszuschalten, um einen konstanten Wasserstand zu halten. Das Gerät erlaubt auch die Einstellung der Hysterese und verfügt über eine integrierte Kalibrierungsmöglichkeit, der angeschlossene Sensor muss bei der ersten Inbetriebnahme kalibriert werden. Das auf einer DIN-Schiene montierte Modul wird mit AC 230V/50Hz mit einer Eingangsleistung von 5W versorgt. Die verdrahteten Sensoren, die Stromversorgung und die Relaisausgänge werden über eine herkömmliche Schraubklemmleiste an das Modul angeschlossen. Die Steuerung des Pegelmessers erfolgt über Folientasten unterhalb des Displays. Kalibrierung des Sensors.Vor dem ersten Einsatz ist es notwendig, die genaue Tiefe zu kennen, in der der Sensor platziert werden soll, damit er vor dem ersten Einsatz überprüft und kalibriert werden kann. der Füllstandsanzeiger ist nur für 24V/4-20mA Sensoren ausgelegt Der hydrostatische Füllstandssensor wird durch den aktuellen atmosphärischen Druck beeinflusst, und es kann zu leichten Messabweichungen kommen, wenn sich der Druck ändert. Der Füllstandsanzeiger ist nur für die Verwendung in drucklosen Tanks vorgesehen. Da es sich um einen Sensor handelt, der den Druck der Flüssigkeit in Abhängigkeit von der Höhe der Wassersäule misst, muss er am Boden des Tanks installiert werden. Der Sensor ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Es gibt verschiedene Arten von Füllstandsensoren in unserem Sortiment. Packungsinhalt.  
213,91 € / St. 178,26 € ohne MwSt
vorrätig6-25 St.
Code:
104253
PID-Regler PC410 für die Temperaturregelung in der Industrie oder als Ersatzteil für Nacharbeitsplätze, der Regler ist für den Einbau konzipiert. Der Regler ermöglicht die Einstellung der grundlegenden Parameter des PID-Reglers, die Nutzung der Funktion der automatischen Einstellung der PID-Parameter (Auto-Tune-Funktion) oder die Umschaltung des Reglers in den Zwei-Zustands-Regler/Thermostat-Modus (ON/OFF). Der Ausgang ist ein Relais mit Schaltkontakt oder ein 20-V-Spannungsausgang für die SSR-Steuerung. Es ist möglich, einen einzelnen Alarmausgang (ALARM1, Relais-Schaltkontakt) programmatisch zu definieren. Der Regler verwendet ein Thermoelement vom Typ K als Eingangsfühler. Der Regler ermöglicht die Temperaturregelung im Bereich von 0°C ~ 1820°C. Der Regler kann auf automatische Werteinstellung eingestellt werden oder alle drei Komponenten können manuell eingestellt werden. Der PID-Regler gibt an seinem Ausgang eine Aktion aus, die die Summe der drei Komponenten ist: 1) einer proportionalen Komponente, die proportional zur Regelabweichung ist 2) eine Ableitungskomponente, die proportional zur Änderungsrate der Regelabweichung über die Zeit ist 3) die Integrationskomponente, die proportional zum Zeitintegral der Regelabweichung ist Der PID-Regler wird zur präzisen Regelung der Temperatur durch das Produkt aller drei Komponenten verwendet. Diese Komponenten können manuell eingestellt werden, um die Regelung nach Bedarf zu verfeinern, oder die Funktion wird der Reglerautomatik überlassen. Der Regler PC410 regelt die Temperatur, indem er am Eingang einen Temperaturfühler zur Messung der Temperatur und am Ausgang ein Relais zum Schalten des Geräts, in dem die Temperatur geregelt werden soll, anschließt. Der Thermostat dient als Ersatzteil für das Infrarot-Lötsystem iR6500 Unterstützte Temperaturfühler: Thermoelement Typ K, PT100, Cu50-Fühler - die maximal gemessene Temperatur hängt vom Typ des verwendeten Fühlers ab.
130,43 € / St. 108,70 € ohne MwSt
vorrätig1 St.
Code:
102703
Industrielle digitale Zeitschaltuhr - OMRON H3CR-A Relais mit Zeiteinstellung von 0,01 Sekunden bis zu 300 Stunden. Die Zeitschaltuhr verfügt über eine mechanische Zeitsteuerung über einen Drehregler in Kombination mit umschaltbaren Skalenwerten über zwei Kreuzschrauben auf der Platte. Die linke Schraube ändert die Werte der Reglerskala 0 - 1,2 / 0 - 3 / 0 - 12 / 0 - 30 und die rechte Schraube ändert den Gesamtzeitkoeffizienten - Sekunden / 10s / Minuten / 10min / Stunden / 10hrs. Die maximale Relaiszeit beträgt also 300 Stunden und die minimale 0,01s. Außerdem gibt es verschiedene Betriebsmodi für das Relais, die ebenfalls mit der Kreuzschraube auf der Oberseite der Schalttafel umgeschaltet werden können. Modi: Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Ein- und Ausschaltverzögerung, symmetrischer Zyklus ab Aus, symmetrischer Zyklus ab Ein, Ein nach eingestellter Zeit, mit S-Kontakt-Steuerung
130,43 € / St. 108,70 € ohne MwSt
vorrätig2-5 St.
Code:
102899
PID-Regler PC410 für die Temperaturregelung in der Industrie oder als Ersatzteil für Nacharbeitsplätze, der Regler ist für den Einbau konzipiert. Der Regler ermöglicht die Einstellung der grundlegenden Parameter des PID-Reglers, die Nutzung der Funktion der automatischen Einstellung der PID-Parameter (Auto-Tune-Funktion) oder die Umschaltung des Reglers in den Zwei-Zustands-Regler/Thermostat-Modus (ON/OFF). Der Ausgang ist ein Relais mit einem Schaltkontakt oder ein 20-V-Spannungsausgang für die SSR-Steuerung. Es ist möglich, den Ausgang eines Alarms (ALARM1, Relaisschaltkontakt) programmatisch zu definieren. Der Regler ermöglicht eine Temperaturregelung im Bereich von 0°C ~ 1820°C. Der Regler kann auf automatische Werteinstellung eingestellt werden oder alle drei Komponenten können manuell eingestellt werden. Der PID-Regler gibt an seinem Ausgang eine Aktion aus, die sich aus der Summe der drei Komponenten zusammensetzt: 1) einer proportionalen Komponente, die proportional zur Regelabweichung ist 2) eine Ableitungskomponente, die proportional zur Änderungsrate der Regelabweichung über die Zeit ist 3) die Integrationskomponente, die proportional zum Zeitintegral der Regelabweichung ist Der PID-Regler wird zur präzisen Regelung der Temperatur durch das Produkt aller drei Komponenten verwendet. Diese Komponenten können manuell eingestellt werden, um die Regelung nach Bedarf zu verfeinern, oder die Funktion wird der Reglerautomatik überlassen. Der Regler PC410 regelt die Temperatur, indem er am Eingang einen Temperaturfühler zur Messung der Temperatur und am Ausgang ein Relais zum Schalten des Geräts, in dem die Temperatur geregelt werden soll, anschließt. Unterstützte Temperaturfühler: Thermoelement Typ K, PT100, Cu50-Fühler - die maximal gemessene Temperatur hängt vom Typ des verwendeten Fühlers ab.
130,43 € / St. 108,70 € ohne MwSt
vorrätig2-5 St.
Code:
103216
PID-Regler Sinotimer MC100 0-1300°C für die Temperaturregelung in der Industrie oder als Ersatzteil für Rework-Stationen, der Regler ist für den Einbau konzipiert. Der Temperaturregler ermöglicht die Einstellung der grundlegenden PID-Parameter, die Nutzung der Funktion der automatischen Abstimmung der PID-Parameter (Auto-Tune-Funktion) oder die Umschaltung des Reglers in den Modus des Zweipunktreglers / Thermostats (ON/OFF). Der Ausgang ist ein Relais mit einem Schaltkontakt. Es ist möglich, den Ausgang eines Alarms (ALARM1, Relais-Schaltkontakt) programmatisch zu definieren. Als Eingangsfühler verwendet er Thermoelemente vom Typ K, J, E, R, S, PT100, Cu50. Der Regler ermöglicht die Regelung der Temperatur im Bereich von 0°C ~ 1300°C. Der Regler kann auf Auto-Sollwerte eingestellt werden oder alle drei Komponenten manuell einstellen. Der PID-Regler gibt an seinem Ausgang eine Aktion aus, die die Summe der drei Komponenten ist: 1) einem Proportionalanteil, der proportional zur Regelabweichung ist 2) eine Ableitungskomponente, die proportional zur Änderungsrate der Regelabweichung über die Zeit ist 3) die Integrationskomponente, die proportional zum Zeitintegral der Regelabweichung ist Der PID-Regler wird zur präzisen Regelung der Temperatur durch das Produkt aller drei Komponenten verwendet. Diese Komponenten können manuell eingestellt werden, um die Regelung je nach Bedarf fein abzustimmen, oder die Funktion wird der Reglerautomatik überlassen. Der MC100 sinotimer regelt die Temperatur, indem er am Eingang einen Temperaturfühler zur Messung der Temperatur und am Ausgang ein Relais zum Schalten des Geräts, in dem die Temperatur geregelt werden soll, anschließt.  
99,13 € / St. 82,61 € ohne MwSt
vorrätig6-25 St.
Code:
103716
Industrieller PID-Regler, Thermostat REX-C100FK02-V*AN DA mit automatischer PID-Parametereinstellung, Temperaturbereich 0 - 999 °C mit Ausgang für SSR-Relais, Temperaturmessung mit Fühler Typ K, einfache Installation durch Einsetzen in DIN 1/16 Dose.  
78,26 € / St. 65,22 € ohne MwSt
vorrätigmehr als 25 St.
Code:
102218
PID-Regler C100FK02-V*DA mit SSR-Relais 24-380VAC 40A und Temperaturfühler Typ K 0~400℃ Das mitgelieferte PID-Regler-Set mit SSR-Relais und Thermoelement ist ideal für die Regelung von Heizkesseln, Boilern, Heizschlangen und anderen Heizgeräten, die Wohnräume beheizen oder zur Warmwasserbereitung verwendet werden. Das gesamte System PID + Relais + Sensor wird von uns entworfen und geliefert, um dem Kunden den Kauf und die anschließende Installation und Inbetriebnahme so einfach wie möglich zu machen. Das Set ist im Grunde ein professioneller und digital gesteuerter Thermostat mit SSR-Relais für eine leistungsstarke Steuerung, der für den Einbau in eine Box oder ein Armaturenbrett geeignet ist. DerEinkanal-PID-Regler C100FK02-V*DA ist in einer Standard-DIN 1/16 - 45x45mm Ausführung mit einer Blende für den Einbau in ein Armaturenbrett oder eine Box gefertigt. Auf der Rückseite befindet sich eine Schraubklemmenleiste für den Anschluss der 230V AC Stromversorgung, des Temperaturfühlers, des Steuerausgangs für das SSR-Relais (4-20mA DC) und der Alarmklemmen. Auf der Vorderseite befinden sich zwei LED-Anzeigen PV und SV sowie vier Folientasten zur Steuerung und Parametereinstellung. Die obere Anzeige mit der Bezeichnung PV zeigt den aktuellen Wert der Messgröße an, die untere Anzeige SV den vom Benutzer eingestellten Wert. Die Anzeigen sind farblich codiert: PV - rote LED, SV - grüne LED. Das mitgelieferte SSR-Relais 24 - 380V AC, 0-40A, dient zum Schalten der angeschlossenen Anlage, z.B. eines Heizkessels, der Relaisbetrieb wird durch eine präzise PID-Regelung mit angeschlossenem Temperaturfühler gesteuert. Das mitgelieferte SSR-Relais muss bei höheren Leistungen passiv gekühlt werden, zu diesem Zweck wird das mitgelieferte Aluminiumprofil verwendet. Neben dem SSR-Relais mit Kühlkörper enthält das Set auch einen K-Typ-Temperaturfühler mit 9 mm langem M6-Gewinde und einem Stahlgeflecht, um mechanische und thermische Beschädigungen der Fühlerleitung zu verhindern. Die mitgelieferte Sonde hat einen Temperaturbereich von 0-400°C. Der PID-Regler unterstützt jedoch auch andere Temperatursensoren wie K, J, S, R, PT100, CU50, die einen höheren Temperaturbereich haben können, und bei Bedarf kann der ursprüngliche Temperatursensor durch einen anderen ersetzt werden, je nach den Anforderungen der Anwendung. Der PID-Regler ermöglicht die manuelle Einstellung dieser Parameter: AL1 - Einstellung des Alarmauslösers ATU - Deaktivierung der PID-Funktion (Autotuning) P Proportionalitätsband - manuelle Einstellung I Integrationszeit - manuelle Einstellung D-Ableitungszeit - manuelle Einstellung Ar Arbeitsbereich des Proportionalitätsbandes T Einstellung der Regelzykluszeit (PWM-Periode in Sekunden) SC Messfehlerkorrektur LCY Parameteränderungssperre COD Einstellung des Temperatursensortyps (K, J, S, R, PT100, CU50) Was ist PID und wie funktioniert es? Die PID-Regelung (Proportional-Integral-Differential-Regelung) ist eine automatische Regelungsmethode zur Aufrechterhaltung eines stabilen Zustands in Systemen, die empfindlich auf Änderungen der Eingangsbedingungen reagieren.bei der PID-Regelung wird der Ausgangswert des Systems (die Messgröße) mit dem gewünschten Wert (der Bezugsgröße) verglichen und auf der Grundlage dieser Abweichung ein Ausgangssignal berechnet, das sich auf das Verhalten des Systems auswirkt. Das gesamte Ausgangssignal des PID-Reglers ist dann eine Kombination aus den Ausgängen von drei Teilen: Proportionalteil (P), Integralteil (I), Differenzialteil (D). Proportionaler Teil (P) - sorgt dafür, dass das Ausgangssignal umso größer ist, je größer die Abweichung zwischen dem gemessenen Wert und dem Sollwert ist, wodurch diese Abweichung verringert wird. Dieser Teil hilft dem System, schnell auf Änderungen der Eingangsbedingungen zu reagieren. Integrationsteil (I) - sorgt dafür, dass bei längeren Abweichungen zwischen Messwert und Referenzwert das Ausgangssignal ansteigt, um dem System zu helfen, so schnell wie möglich einen stabilen Zustand zu erreichen. Dieser Teil hilft dem System, Langzeitabweichungen zu eliminieren. Differentialteil (D) - Sorgt dafür, dass das System kleinere Spitzen als Reaktion auf Änderungen der Eingangsbedingungen aufweist, indem das Ausgangssignal auf der Grundlage der Änderungsrate der Abweichung zwischen Mess- und Referenzwert angepasst wird. Paketinhalt: PID-Regler C100FK02-V*DA, SSR-Relais SSR-40 DA 24-380V AC 40A, Thermoelement Typ K, 0-400°C, 1m.  
73,04 € / St. 60,87 € ohne MwSt
Die Waren sind auf dem Weg 23.07.2024
Code:
104576
Voll programmierbarer PID-Regler / Thermostat CH502FK02 mit zwei LED-Anzeigen zur gleichzeitigen Anzeige der gemessenen und eingestellten Temperatur, konzipiert für den Schalttafeleinbau (DIN 1/8). Dieser PID-Regler ermöglicht eine Temperaturregelung von 0°C ~ 1820°C Der Regler ermöglicht die Einstellung der Grundparameter des PID-Reglers, die Verwendung der Funktion der automatischen Einstellung der PID-Parameter (Auto-Tune-Funktion) oder die Umschaltung des Reglers in den Modus des Zustandsreglers / Thermostats (ON/OFF). Der Ausgang ist ein Relais mit einem Schaltkontakt oder ein 12V-Spannungsausgang für SSR-Steuerung. Es ist möglich, den Ausgang eines Alarms (ALARM1, Relais-Schaltkontakt) programmatisch zu definieren. Als Eingangsfühler wird ein Thermoelement vom Typ "K" verwendet. Der Thermostat ist für den Einbau in die Schalttafel vorgesehen, die Abmessungen der Montageöffnung betragen 92x45mm. Für eine perfekte Befestigung in der Schalttafel werden seitliche Klammern (im Lieferumfang enthalten) zur Befestigung des Thermostats verwendet Technische Daten Steuerung: PID oder ON/OFF Auto-tune - Selbstoptimierung: Wenn diese Funktion gewählt wird, werden der Proportionalitätsbereich, die Integrations- und Vorhaltezeit, die Zykluszeit und andere Parameter eingestellt. EIN/AUS Zykluszeit: programmierbar Einstellung der Umschaltung des Ausgangs ALARM1 Datensicherheit durch programmierbare Konfigurationssperren Anzeige - 4-stellig (7-Segment-LED): -rot - aktuelle, gemessene Temperatur / Sollwertbeschreibung -grün - eingestellter, gewünschter Temperatur-/Sollwert Weitere Anzeigen: Status der Reglerausgänge, Alarm- und Autotuning-Anzeigen K 0-1372 ℃ R 0-1700 ℃ S 0-1769 ℃ B 0-1820 ℃ E 0-1000 ℃ N 0-1300 ℃ T -199.9-400.0 ℃ Der Regler enthält keinen Thermoelementfühler.
52,17 € / St. 43,48 € ohne MwSt
vorrätigmehr als 25 St.
Code:
102903
Das XY-WJ01 ist ein digital programmierbares Relaismodul mit Verzögerungsfunktion und Zyklusmodus. Das Modul ermöglicht die Einstellung des Relais ein/aus im Bereich von 0.01s bis 999,9min mit Verzögerungsfunktion im synchronen oder asynchronen Modus von der Möglichkeit der Einstellung der Anzahl der Zyklen 1-9999/unendlich, wenn das Relais Zyklen die Zeit, die Sie T1 und Pause T2 eingestellt. Das Relais kann durch Spannung 3,0V~24,0V, oder durch Schalten der Kontakte siehe Schaltplan in der Galerie gesteuert werden. Ein klares, blau hinterleuchtetes LCD-Display mit weißer Schrift dient zur Anzeige von Informationen über die Relaiseinstellungen und den Status, und vier digital gesteuerte Tasten sind um das Display herum angeordnet, um alle Funktionen einzustellen. Das Modul ist so konzipiert, dass es in den Kasten oder das Gehäuse des Geräts eingebaut werden kann. Das Zeitrelaismodul wird in elektrischen Geräten und Anlagen eingesetzt, bei denen eine Zustandsänderung durch eine präzise Zeitsteuerung erforderlich ist, z. B. zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung oder zur Steuerung von Motoren, Pumpen, Dosiermaschinen, Lüftern, Schützen usw. Das Modul eignet sich für die Steuerung von Pumpen mittels präziser Zeitsteuerung mit der Möglichkeit der Wiederholung, wodurch eine automatische und wiederholte Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Präzision erreicht werden kann. Relaisfunktion: P1 - Ausschalten des Relais zur eingestellten Zeit t1 (erneutes Drücken der Taste zur Zeit t1 setzt den Countdown zurück) P2 - Ausschalten des Relais zum eingestellten Zeitpunkt t1 (erneutes Drücken der Taste zum Zeitpunkt t1 stoppt den Countdown) P3 - Einschalten des Relais zur eingestellten Zeit t1 P4 - Ausschalten des Relais für die eingestellte Zeit t1, Einschalten des Relais für die eingestellte Zeit t2 im zyklischen Modus (Wiederholung) (erneutes Drücken der Taste startet und stoppt den Timer) P5 - Einschalten des Relais für die eingestellte Zeit t1, Ausschalten des Relais für die eingestellte Zeit t2 im zyklischen Betrieb (Wiederholung) (durch erneutes Drücken der Taste wird die Zeitschaltuhr gestartet und gestoppt) P6 Öffnen des Relais für die eingestellte Zeit t1, Schließen des Relais für die eingestellte Zeit t2 im zyklischen Betrieb (Wiederholung) P7 Relais öffnen für eingestellte Zeit t1, Relais öffnen für eingestellte Zeit t2 im zyklischen Betrieb (Wiederholung) P8 Relais ist eingeschaltet und das Abklemmen der Steuerkontakte öffnet das Relais für die Zeit T1 P9 Relais ist geöffnet und das Abklemmen der Steuerkontakte schaltet das Relais für die Zeit T1 ein Zeiteinstellbereiche: 1) 0.01sec~99.99sec 2) 0.1sec~999.9sec 3) 1sec~9999sec 4) 1min~999.9min  
48,00 € / St. 40,00 € ohne MwSt
vorrätig6-25 St.
Code:
103558
Der STC-100A ist ein hochwertiger Schaltschrankthermostat, der den Betrieb im Heiz-/Kühlmodus mit einem einzigen Ausgangsrelais, einem Rückführfühler und einer sehr einfachen Bedienung und einer breiten Palette von Einstellungen ermöglicht. Der STC-100A-Thermostat ermöglicht eine Temperaturregelung im Bereich von -40°C ~ 70°C (Messung -40°C ~ 99°C), Hystereseeinstellung, verzögerten Start, akustische Signalisierung, Maximal- und Minimalwerteinstellung und Kalibrierungsoption. Die Anzeigeeinheit ist eine zweistellige segmentierte LED-Anzeige. Der Thermostat wird mit 230V AC Netzspannung betrieben. Im Inneren des Thermostats befindet sich kein billiges Schaltnetzteil, sondern ein klassischer Transformator. Der Thermostat ist für den Einbau in die Schalttafel vorgesehen, die Abmessungen der Montageöffnung betragen 71x29mm. Für einen perfekten Sitz in der Schalttafel werden orangefarbene Seitenschieber verwendet, um den Thermostat zu befestigen - eine einfache Installation. Der Thermostat wird mit einem wasserdichten Messfühler geliefert. Die Länge des Fühlers beträgt ca. 2m.
48,00 € / St. 40,00 € ohne MwSt
vorrätig6-25 St.
Code:
102896
Zeitschalter mit Verzögerungsfunktion DDC-431 mit Schaltausgang. Die Schaltung wird verwendet, um das Schalten des Ausgangs zu verzögern oder den Ausgang für eine bestimmte Zeit zu schalten oder eine Kombination aus beiden Parametern zur gleichen Zeit. Der Schaltausgang mit Relais kann mit DC 30V/10A oder AC 250V/10A belastet werden. Die Schaltung kann den Ausgang für eine Zeit (T2) von 0,1s-999min schalten, eine Verzögerung (T1) vor dem eigentlichen Schalten von 0,1s-999min einstellen und auch eine Pause (T3) von 0,1s-999min zwischen dem Schalten des Ausgangs einstellen (gilt für die Modi P3.1 und P3.2 mit der Wiederholungsfunktion der Schleife L1), die es ermöglicht, den Zyklus des Schaltens / der Pause mit der Anzahl der Wiederholungen 1-999 einzustellen. Die Schaltung kann z.B. zur Steuerung von Spendern, Verpackungsanlagen, rotierenden Maschinen, Leuchten und anderen elektronischen Geräten in der Werkstatt oder im Service verwendet werden. Das Modul ist in einem kleinen Kunststoffgehäuse mit roter LED-Anzeige und vier Bedientasten für die Einstellung der Funktions- und Schaltparameter untergebracht, das Gehäuse verfügt über zwei seitliche Ösen für die Wand- oder Schalttafelmontage, auf beiden Seiten sind Schraubklemmen für den Anschluss der Drähte vorgesehen. Funktionen des Moduls DDC-431: P1.1 - Wenn ein Signal am Eingang anliegt, schaltet der Ausgang für die Zeit T2 ein, nach Ablauf des Countdowns schaltet er aus (nach erneutem Anlegen des Signals nichts mehr und immer noch Rückwärtszählung) P 1.2 - Wenn ein Signal am Eingang anliegt, schaltet der Ausgang für die Zeit T2 ein, nach dem Countdown schaltet er aus (nach erneutem Anlegen des Signals wird T2 zurückgesetzt und der Countdown beginnt erneut) P1.3 - Nach Anlegen des Signals am Eingang schaltet der Ausgang für die Zeit T2 ein, nach Ablauf des Countdowns schaltet er aus (nach erneutem Anlegen des Signals wird der Countdown gestoppt) P2 - Nach dem Anlegen des Signals an den Eingang wird der erste Countdown T1 gestartet, danach wird der Ausgang an T2 eingeschaltet P3.1 - Nach Anlegen des Signals an den Eingang wird der Ausgang an T2 eingeschaltet, es folgt eine Pause T3 und der gesamte Vorgang wird entsprechend der Anzahl der eingestellten Wiederholungen wiederholt (Schleife), die gesamte Sequenz wird nach erneutem Einschalten des Ausgangs oder nach Ablauf des Countdowns der eingestellten Zyklen L1 ausgeschaltet P3.2 muss wie P3.1 nicht automatisch einschalten, sondern der Countdown startet automatisch nach Einstellung der Zeiten und Zyklen P4 Wie 1.1, schaltet jedoch ein, wenn das Signal abgeschaltet ist, d.h. das Signal ist angeschlossen (Spannung) und der Ausgang schaltet ein, wenn er abgeschaltet ist Einstellbare Parameter: T1) Verzögerungszeit 0,1s-999min T2) Schaltzeit 0,1s-999min T3) Pausenzeit 0,1s-999min L1) Anzahl der Schleifenwiederholungen 1-999
16,17 € / St. 13,48 € ohne MwSt
vorrätig6-25 St.
Code:
104520
Hydrostatischer Sensor zur Messung des Flüssigkeitsstandes im Bereich von 0-1m. Der Sensor in wasserdichter Edelstahlausführung in Form eines Zylinders mit einer Höhe von 141mm und einem Durchmesser von 28mm dient zur Messung der Höhe des Flüssigkeitsstandes in einem Tank oder Behälter im Bereich von 0-1m. Nach dem Abschrauben des Deckels des Sensors befinden sich im Inneren zwei Drähte zum Anschluss (Löten) des Kabels, das zur Messeinheit führt. Um den Umfang aller schraubbaren Teile herum befinden sich Dichtungsgummibänder, die das Eindringen von Wasser in den Sensor verhindern. Der Drucksensor befindet sich an der Unterseite der Sonde, die senkrecht auf dem Boden des Tanks angebracht werden sollte. Der Sensor misst den Druck der Flüssigkeit. Der Sensor ist für nicht-aggressive Flüssigkeiten (Wasser) geeignet. Zur Messung des Flüssigkeitsstandes ist nur ein Sensor erforderlich. Ein hydrostatischer Sensor, der am Boden des Tanks/Flüssigkeitsbehälters angebracht wird, misst den hydrostatischen Druck, der proportional zur Höhe des Wasserspiegels ist; auf diese Weise kann die Höhe des Flüssigkeitsstands leicht gemessen werden. Einfach ausgedrückt, misst der am Boden des Tanks angebrachte Sensor die Höhe des Füllstands über dem Sensor. Die Füllstandshöhe ergibt sich aus dem hydrostatischen Druck, der auf den Sensor ausgeübt wird. Das Kabel des Sensors, das in Wasser getaucht wird, muss wasserdicht sein und in einem Schlauch verlegt werden. Der Sensor wird ohne Kabel geliefert, die maximale Kabellänge beträgt 20 m. Der Sensor ist nur für die Messung des Pegels von Wasser, leicht verschmutztem oder trübem Wasser oder Flüssigkeiten mit ähnlicher Viskosität vorgesehen. Hydrostatische Sensoren können nur in nicht-trüben (atmosphärischen) Tanks verwendet werden. Der Sensor muss für den ordnungsgemäßen Betrieb an ein 24-V-4-20-mA-Füllstandsmessgerät angeschlossen werden. Verpackungsinhalt:1x hydrostatischer Sensor
67,83 € / St. 56,52 € ohne MwSt
vorrätig6-25 St.
Code:
104244
Hydrostatischer Sensor zur Messung des Flüssigkeitsstandes im Bereich von 0-3m. Der Sensor in wasserdichter Edelstahlausführung in Form eines Zylinders mit einer Höhe von 141mm und einem Durchmesser von 28mm dient zur Messung der Höhe des Flüssigkeitsstandes in einem Tank oder Behälter im Bereich von 0-3m. Nach dem Abschrauben des Deckels des Sensors befinden sich im Inneren zwei Drähte zum Anschluss (Löten) des Kabels, das zur Messeinheit führt. Um den Umfang aller schraubbaren Teile herum befinden sich Dichtungsgummibänder, die das Eindringen von Wasser in den Sensor verhindern. Der Drucksensor befindet sich an der Unterseite der Sonde, die senkrecht auf dem Boden des Tanks angebracht werden sollte. Der Sensor misst den Druck der Flüssigkeit. Der Sensor ist für nicht-aggressive Flüssigkeiten (Wasser) geeignet. Zur Messung des Flüssigkeitsstandes ist nur ein Sensor erforderlich. Ein hydrostatischer Sensor, der am Boden des Tanks/Flüssigkeitsbehälters angebracht wird, misst den hydrostatischen Druck, der proportional zur Höhe des Wasserspiegels ist; auf diese Weise kann die Höhe des Flüssigkeitsstands leicht gemessen werden. Einfach ausgedrückt, misst der am Boden des Tanks angebrachte Sensor die Höhe des Füllstands über dem Sensor. Die Füllstandshöhe ergibt sich aus dem hydrostatischen Druck, der auf den Sensor ausgeübt wird. Das Kabel des Sensors, das in Wasser getaucht wird, muss wasserdicht sein und in einem Schlauch verlegt werden. Der Sensor wird ohne Kabel geliefert, die maximale Kabellänge beträgt 20 m. Der Sensor ist nur für die Messung des Füllstands von Wasser, leicht verschmutztem oder trübem Wasser oder Flüssigkeiten mit ähnlicher Viskosität vorgesehen. Hydrostatische Sensoren können nur in nicht-trüben (atmosphärischen) Tanks verwendet werden. Der Sensor muss für den ordnungsgemäßen Betrieb an ein 24-V-4-20-mA-Füllstandsmessgerät angeschlossen werden. Verpackungsinhalt:1x hydrostatischer Sensor
83,48 € / St. 69,57 € ohne MwSt
vorrätigmehr als 25 St.
Code:
104245
Gesamtzahl der Produkte 27
Wir sind seit 20 Jahren für Sie da
Wir sind seit 20 Jahren für Sie da

Wir sind seit 20 Jahren für Sie da

Wir haben in dieser Zeit einen langen Weg zurückgelegt. Wenn Sie an unserer Geschichte interessiert sind, mehr lesen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!